KINNEVIKENS SEGELMAKERI

Segelmakare har en sak gemensamt, De syr segel
Där slutar likheten

www.segelmakare.com

                           Start Uppåt      WebShop                                                 Tfn. 0510 678 25


Läs mer om de olika segeldukarna vi syr i.
Det finns två grundtyper av segelduk VÄVDA & LAMINAT.


VÄVDA DUKAR

DACRON

Dacronduk är en vävd segelduk, gjord av polyesterfibrer. Polyesterfibern är den mest använda fibern i segelduk eftersom den är stark och hållbar. Det finns två typer av vävd dacronduk, ”fill”-orienterad och ”warp”-orienterad. Den ”fill”orienterade segelduken är starkare tvärs över duken (fill) än längs med duken (warp).
Vi syr dacronsegel med crosscut layout eftersom vi då drar man nytta av segeldukens överlägsna styrka i fill-trådarna (tråden som löper tvärs över segelduken). Det går även att sy radiella segel i vävd segelduk, då i sk varporienterad vävd duk, men även om man tar den bästa varporienteradeduken så är den 20% - 25% mindre formstabil (mer töjning) än samma fillorienterade vävda segelduk. Detta är en avgörande orsak till att vi syr segel i vävda dukar med crosscut-layout.
Att sy segel i vävda dukar med crosscut layout är beprövat, därför finns det ingen anledning
att ändra vådlayouten i segel tillverkade i vävda dukar. Dessa segel får hög prestanda och lång livslängd.
Dacronduken ger dig hållbarhet och slitstyrka, som man kan förvänta sig av ett äkta kvalitets segel - och detta till ett pris, som är överkomligt.

Vad påverkar kvaliten på dacronduken.


Det första är kvaliten på tråden man väver duken av. ( Läs mer i Fiber Guiden)
Det andra är hur många inslag man har i duken, här tar man hänsyn till förhållandet mellan höjd och bredd i seglet
med andra ord ett högt och smalt storsegel har en vävtyp,  medans en kort och bred genua har en annan.
Det tredje är hur tätvävd duken är, tunnare trådar, tätare vävd. Vilket ger högre kvalite men också ett högre pris.
Det sista är vilken typ av finish duken har. Soft, Medium eller Hard

 

Olika vävda dukar.

Uppförstorad bild på
tätvävd dacronduk.

Dacron Crosscut skärning
 

Vävda dacrondukar från Dimension Polyant

Produktblad
 
  TNF   Touring NF (Finns i vikterna 240,270,310,340,360,380,430)
Touring NF are specially constructed economy, all round fabrics. This line covers a wide range of applications in cruising sails.
Touring NF enables the sailmaker to build low price sails..

AP   All Purpose - Blade (Finns i vikterna 280,320,360,410)
All Purpose - Blade styles are engineered to provide good fill strength and at the same time excellent bias stretch resistance. Performance oriented All Purpose fabrics have to fulfill two demands: They must enable sails to hold their shape over a wide wind range and they must achieve a long durability. Almost any fabric with a sufficient amount of resin can resist loads over a short period of time, but if the resin is not supported by the right construction, it will quickly break down and the cloth will stretch permanently. The ability to resist long term loads comes from the construction of the woven cloth in close harmony with the resin’s ability to reinforce
 

SF  Strong Fill - High Aspect (Finns i vikterna 230,260,300,350,390)
Strong Fill - High Aspect styles have been developed and refined to create a very strong fill oriented sailcloth suitable for high aspect, high performance mainsails, jibs and genoa #3. The Strong Fill fabrics show the best combination of low stretch performance and durability in high aspect applications. These styles feature excellent fill stability without sacrificing bias control.
 


HYDRA NET®  "Vävd Dacronduk med invävda spectrafiber "
(Finns i vikterna 200,270,320,350,380,480)

70% of the world sailcloth market today is woven polyester. Since the seventies laminates have been developed significantly, but it has taken many years before a break through came in woven cloth.
Now HYDRA NET® is here offering several advantages to the cruising sailor. HYDRA NET® is not designed to give less stretch for the same weight. It is designed to give long-term shape retention. It is very important to use the same weight HYDRA NET® as you would in All Purpose styles. When comparing a HYDRA NET® graph with an All Purpose graph you will find it similar at low loads. But at very high loads on the fill and warp there is a considerable difference to notice.
While sailing on flat water in normal breeze, sails will not be loaded up to these high loads.
However, sails see very high shock loads when handled, when fluttered, during hoisting and lowering, when reefed, when tacking and jibing and also simply when sails are folded.
The patented HYDRA NET® of Dyneema® helps absorbing and spreading these loads thus extending the life of the sail.
Features of HYDRA NET®

accept higher loads at the same weight
enhanced profile durability
comfortable handling
higher flex strength
easier to store
better durability
reduced mildew problems

 

LAMINAT DUKAR.

Alla laminat segeldukar är i grund uppbyggda på samma sätt. Duken består i ett antal lager, oftast olika i antal mellan olika dukar. Lagren består av olika material, olika fibrer för att få egenskaper som man önskar. 

Duken är uppbyggd på följande sätt:
Taffeta. Vävd polyester-taffeta täcker filmen och armeringstrådarna. Den har funktionen som ett slitskydd och skall stå emot UV-strålning

Film. Polyesterfilm på båda sidor skyddar effektivt den kraftbärande armerings-konstruktionen.

Scrim. Armeringstrådarna har utmärkt form-stabilitet i varpriktningen och en oerhörd slitstyrka. Dessa trådar är tex i polyester, pentex, kevlar, spectra. Dessa trådar bestämmer namnet på duken.

 

 

 

 


Laminat Triradial skärning

Grundkonstruktioner av laminat duk
Typ I: Taffeta / Film / Taffeta
Vävd duk på båda sidorna om filmen är en kostnads effektivt laminat. Det består av en ganska löst vävd duk och en mylarfilm i mitten. Mylarfilmen är den som tar upp krafterna i duken medans det vävda står för rivstyrka.

Typ II: Film / Scrim / Film
I denna konstruktion är scrimen det kraftupptagande lagret, medans den är täckt av mylarfilm på båda sidor
Scrimen kan bestå av olika fibrer så som kevlar, pentex eller polyester.
Denna duk är nästan genomskinlig

Typ III: Taffeta / Film / Scrim / Film / Tafetta
Detta är ett sk. 5 lagers laminat duk. Denna du använder vi till de flesta crusing segel i laminat. Scrimen finns i polyester och pentex.

DC Mylar

 

Laminatdukar från Dimension Polyant

Produktblad    

DC 77 - 66 - 55 - 44  Polyesterlaminat
5 lagers laminatdukar för storsegel och rullgenua.

 
DIMENSION - POLYANT DC Cruising laminates were developed to create low stretch, durable, easy to handle furling high tech sails. These sophisticated styles are produced by laminating two layers of polyester taffeta, on both sides of a film-encapsulated scrim.
The scrims used in the DC's proved to have excellent warp stretch performance and great tear strength. 
The taffetas that cover the film and scrim are extremely rugged and further coated with a unique UVM finish to improve UV resistance and to reduce the chances for mildew growth.

DCP 77 - 66 - 55  Pentexlaminat
5 lagers laminatdukar i pentex för storsegel och rullgenua. 

 
DIMENSION - POLYANT DC Cruising laminates were developed to create low stretch, durable, easy to handle furling high tech sails. These sophisticated styles are produced by laminating two layers of polyester taffeta, on both sides of a film-encapsulated scrim.
The scrims used in the DC's proved to have excellent warp stretch performance and great tear strength. 
The taffetas that cover the film and scrim are extremely rugged and further coated with a unique UVM finish to improve UV resistance and to reduce the chances for mildew growth.


 

FLEX-Line
"Crosscut laminat"

DIMENSION-POLYANT’s FLEX line stands for “Fill Laminate Extra X”. FLEX is especially suited to racing sails. Foundations of all FLEX laminate constructions are strong fill and warp yarns. Additional 20° and 30° “double X” patterns from the fill absorb multiple load situations. Thanks to its novel construction, FLEX handles strain in six different directions, resulting in unprecedented shape retention characteristics. In addition to primary loads, off-angle loads in clew, head and tack areas, mid leech and luff are catered for. FLEX will also absorb those dynamic loads that occur during sailing and enables excellent shape control. FLEX styles are crosscut fabrics and available with several fibre densities which can be combined in a sail in accordance with the expected load situation. FLEX’s tight-knit fibre matrix guarantees long performance life and superior durability.

 

     

X-PLY Polyester PX05, PX10, PX15, PX20 även taftade på en sida PX10T, PX15T, PX20T

DIMENSION-POLYANT Polyester black X-Ply line has been created by inserting a 6° black polyester X-Ply yarn into a warp oriented scrim of high tenacity poly-ester. It is available in both a racing scrim version with film on both sides and a taffeta version where we have laminated a super lightweight taffeta on one side for extra durability. In this logical line we have increased the range of applications while still assuring superior shape holding characteristics. The X-Ply Line is very suitable for applications as different as genoas, mainsails and front-end materials.

PEN X-PLY "Pentex" PE05, PE10, PE15, PE20, PE25 även taftade på en sida PE15T, PE20T, PE25T
Sedan har vi den grå Pentexen PE05 Optic, PE10 Optic , PE15 Optic, PE20 Optic, PE25 Optic.


As a complement to our successful polyester based PX Line DIMENSION-POLYANT introduced PEN versions of these fabrics. These styles utilize the same constructions as the PX versions with one exception - PEN fiber is used in the warp and fill direction PEN has a higher modulus than polyester and these fabrics exhibit approximately 30 - 40% lower stretch than their polyester equivalents. The PE Line of fabric is the ideal choice for sails where low stretch is a top priority and aramid based fabrics cannot be used. The PE fabrics are produced utilizing our patented X-Ply technique assuring sailmakers of reliable performance and the highest quality lamination on the sailcloth market. As further improvement the X -Ply contains PEN fibers now.

X-Tech Aluma Shield

In this new line of racing laminates we combine several exclusive production technologies. Our new developed Ti-Tex treatment eliminates any low load crimp and provides totally linear loading performance. The new Aluma Shield adhesive additive protects the Aramid fibres against UV rays.
 

Code Zero Laminates

Code Zero sails were initially developed for offshore racing but are now gaining popularity in club and buoys racing. A Code Zero sail is similar to an asymmetric spinnaker but flatter in shape and used like a light area genoa. Conventional spinnaker fabrics have insufficient stretch resistance to work in these applications. Therefore Dimension-Polyant has developed a special lightweight laminate line to match the requirements.
   

 

Segelduk för spinnakers och gennakers

- The New No. 1
The standards in spinnaker fabrics have just been re-defined. AIRX combines unprecedented strength, performance and quality from the sailcloth company you can trust, Bainbridge International.

The Promise
More strength, less stretch and unrivalled quality provide you with higher performance, more durable and better value spinnakers. That’s the AIRX promise.

  • Unparalleled strength efficiency
  • New ultra water repellent, zero porosity finish
  • Class leading warp and fill performance
  • Excellent durability
  • Exceptional bias stability
  • Reduced shrinkage
  • Consistently high quality
  • Exciting new colours


It’s all about Usability
Sailors and Sailmakers have long recognised the performance benefits of lighter weight spinnakers, but have had to pay the price in terms of reduced strength and poor shape retention. Essentially this excluded the majority of sailors from using the latest fabrics.

AIRX is Different
The design brief was to develop fabrics of comparable weight but ground breaking performance. Fabrics that would allow Grand Prix sailors to use lighter sails higher up the wind range, cruising sailors to have spinnakers that would last longer and club racers to use lightweight sails that are far less likely to blow out or tear.

The Latest Technology
The latest weaving and finishing technology has been utilised in an exhaustive development program. First, new and unique constructions were designed by Bainbridge fabric engineers. High quality nylon yarns were then selected for weaving on state of the art looms. Finally, a new process was developed to provide a water repellent, zero porosity, stable and durable finish.

Comparisons
Compared to comparable weight products, all AIRX fabric features class leading strength and performance. So whatever the type of sailing you enjoy and whatever it is you are looking for from your spinnaker, lighter weight, better stability or greater strength, AIRX will make you a better sail.


The true finished weight of sailcloth is measured in grams/m2 or Sailmakers ounces/yard. More often sailmakers and sailors quote a generic weight such as 0.75oz. Historically this is derived from the cloth weight before it goes through a finishing process. Nowadays it is used to describe a generic group of similar finished weight products and does not actually correspond to a specific cloth weight. In practice the variation from the lightest to the heaviest product in a generic weight group makes almost no difference to performance. If your class rules define a minimum weight your sailmaker will know the precise finished weight of all AIRX products.


A new performance envelope has been opened for the sailor and Sailmaker to explore. So outstanding is the performance and strength of the lightest AIRX fabrics, the rule book on the use of generic 0.4oz spinnakers has been thrown away.

Insisting on AIRX-500N will allow Grand Prix sailors to carry generic 0.4oz spinnakers higher up the wind range and will give confidence to many Club Racers, that they too can exploit the benefits of ultra lightweight spinnakers.


A softer version of AIRX-500N. The unique finish reduces the ‘bounce’ experienced with light runners/VMG type sails in down-range, choppy conditions.


With performance and strength that shames many generic 0.75oz products, AIRX-600N is ideal for medium wind range spinnakers despite being classed as a generic 0.5oz. Insisting on AIRX-600N provides 0.5oz performance in reaching spinnakers and running sails capable of withstanding unprecedented wind strengths.


Taking the successful AIRX-600N construction and adding Silicone to the finish has resulted in the ultimate high slip spinnaker fabric. The AIRX manufacturing process has created a fabric with excellent stability compared to that normally associated with this type of product. The Silcone maximizes water repellency and reduces surface friction, making for easier gybing of asymmetrics, easier hoists and easier drops from spinnaker bags and chutes.


Specifically designed for classes with a 40gsm minimum weight rule, AIRX-650N has already proven to be a winning fabric in classes such as Melges 24, Soling, J24 and J22.

 


A new performance envelope has been opened for the sailor and Sailmaker to explore. So outstanding is the performance and strength of the lightest AIRX fabrics, the rule book on the use of generic 0.4oz spinnakers has been thrown away.

As a generic 0.75oz product, AIRX-700N sets new standards in a market that demands excellence in a variety of applications, from Grand Prix racers looking for ultimate performance, to cruising sailors expecting outstanding durability. AIRX-700N delivers both, in class leading quantities.


A high performance 1.5oz spinnaker cloth designed to be used in composite constructions with AIRX-700N or for heavy reachers and runners on yachts over 45ft. AIRX-900N has already been confirmed by independent tests as the best product available in this weight range.

Colour Availability

Colours / Product
AIRX
500N
AIRX
500N
VMG
AIRX
600N
AIRX
620NS
AIRX
650N
AIRX
700N
AIRX
900N
Arctic White
Hot Pink *  
 
 
 
 
Hot Orange *            
Magenta *            
Red
 
Hot Yellow  
 
 
 
 
Aqua Blue          
Royal Blue
 
Violet            
Silver  
 
 
 
Black            
Yellow      
Green      

( * these colors are only available while stocks last )

Vill du ha mer information om segelduk gå till sidan länkar,
klicka på
BAINBRIDGE eller DIMENSION POLYANT dessa företag är tillverkare av segelduk.

       

Start ] Uppåt ]


Kinnevikens Segelmakeri AB förbehåller sig rätten att ändra priser utan förvarning.
Priserna är SEK inklusive moms fritt Lidköping. x
Uppgifterna gäller med reservation för måttavvikelser och tryckfel.
Copyright 2003-2010 Senast ändrad: 16 mars 2012